a   
                     北京塔吊租赁

公共塔吊租赁

塔吊租赁扩容周期结束,数量相对稳定

 

1)庞源指数被回调至点位;

2)入住率不变;

3)人员、设备出入境收入相对稳定;

4)随着2000年至2000年大型塔式起重机普及率的提高,塔式起重机的平均吨位逐渐上移;

5)塔吊租赁扩容周期结束,数量相对稳定;